Schyłek systemu.

Witajcie!

Kim jestem? Zacznijmy od tożsamości. Nazywam się Marcin Kryński. Sprowadza mnie tutaj chęć zwalidowania jednego z projektów który gości w mojej głowie ponad dekadę. Otóż uważam że każdy człowiek ma prawo samostanowienia. Zbiór reguł którymi się kieruję określiłem jako konstytucję osobową. Jestem przekonany o tym że państwa z rozwojem technologii będą traciły monopole na usługi które kiedyś były ich natrualnymi atutami. 

Polityka monetarna? Za pomocą kryptowalut zmienił się świat alokacji środków. Każdy z nas może wyemitować własnego coina. Państwa nie straciły prawa do emisji własnej waluty. Za to obywatele zyskali prawo do emisji środka płatniczego który deklasuje papierowe środki finansowe.

Armia? Właściwie większa część armii świata jest zawodowa. Na te pole wkraczają firmy komercyjne które świadczą usługi militarne. Najlepszym przykładem jest wojna Rosji z Ukrainą gdzie to prywatne koncerny pod błogosławieństwem Kremla biorą udział w konflikcie.

Prawo? Właściwie każdy kraj ma własne. Jakiekolwiek wykroczenie i wyrok skazujący stygmatyzuje człowieka. W prawie mędzynarodowym występuje wiele absurdów. Jeżeli w Polsce osoba posiadająca marichuanę zostanie skazana. To ten sam człowiek starający się o pracę w Amsterdamie będzie musiał przyznać się że w Polsce jest przestępcą. Ponieważ posiadał substancję która w tym kraju była nielegalna ale w miejscu w którym jest jej sprzedaż jest dozwolona.

Jednym z moich celów jest stworzenie spójnego systemu prawnego któy będzie funkcjonował na terenie całej kuli ziemskiej. Nazywam go Trybunałem Prawdy. Celem projektu jest dostarczenie obywatelom usługi którą jest sprawiedliwość. Niewydolność polskiego sytemu prawnego stanowi inspirację w tym projekcie. 

Otóż uważam że każdy z nas po nabyciu odpowiednich kompetencji ma prawo zostać sędzią w Trybunale Prawdy. Pragnę stworzyć samoregulujący się system prawny gdzie to sędziowie będą mieli wpływ na faktyczne prawo. To sędziowie staną się ambasadorami obywateli którzy nie tylko będą osądzali obywateli. Zakresem ich komeptencji będzie również zmiana obowiązującego prawa tak aby przystawała do zmieniającej się rzeczywistości nadążając za nią. 

Tutaj pragnę referować do nielegalnej w Polsce trawki. Jeżeli sędziowie dojdą do wniosku że ponad 50% populacji oduża się THC to wtedy prawo powinno zostać zmienione i cannabis indica powinna zostać zalegalizowana. 

W systemie Sądowniczym Trybunału Prawdy zaistnieje stanowisko Sędziego Moderatora. Który na bazie złożonych spraw oraz opinii oraz badań ankietowych obywateli będzie przedkładał zmiany w prawie bezpośrednio do Kongresu.

Continue Reading